зазяпвам се

зазяпвам се
гл. - заглеждам се, гледам, вглеждам се, зяпам
гл. - заблейвам се, заплесвам се, захласвам се, записвам се, разсейвам се, увличам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • дивя се — гл. удивлявам се, възхищавам се, чудя се, учудвам се, списвам се, омайвам се, смайвам се гл. зазяпвам се, заблейвам се …   Български синонимен речник

  • заглеждам се — гл. вглеждам се, взирам се, вторачвам се, впервам поглед, втренчвам се, впивам очи, гледам, спирам погледа си, позаглеждам се, отправям поглед гл. наблюдавам, вниквам, съзирам гл. зазяпвам се, заплесвам се …   Български синонимен речник

  • заплесвам се — гл. зяпам, зазяпвам се, заблейвам се, заглеждам се, взирам се, записвам се, занасям се, захласвам се, замайвам се, унасям се, разсейвам се …   Български синонимен речник

  • захласвам се — гл. забравям се, унасям се, прехласвам се, увличам се, съм във възторг, учудвам се, зачудвам се, замайва ми се главата, очаровам се, очарова ме, изненадвам се, списвам се, смайвам се, дивя се гл. заплесвам се, занасям се, зяпвам, зазяпвам се,… …   Български синонимен речник

  • зяпам — гл. зея гл. гледам, заглеждам се, заплесвам се, захласвам се, гледам сеир, зазяпвам се, прехласвам се, блея, заблейвам се …   Български синонимен речник

  • отправям поглед — словосъч. поглеждам, заглеждам се, хвърлям поглед, мятам поглед, зазяпвам се …   Български синонимен речник

  • позаглеждам — гл. зяпам, гледам, виждам, поглеждам, оглеждам, вглеждам се, съглеждам, заглеждам се, зървам, забелязвам, спирам погледа си, зазяпвам се, попоглеждам …   Български синонимен речник

  • позачудвам се — гл. чудя се, учудвам се, зачудвам се, почудвам се, изненадвам се, недоумявам, дивя се, удивлявам се, захласвам се, изумявам се, списвам се, не проумявам, не разумявам, блъскам си ума, бъхтя си ума, бъхтя си ангелите, блъскам си ангелите, напрягам …   Български синонимен речник

  • разсейвам се — гл. разнасям се, разпростирам се гл. записвам се, заплесвам се, забравям, зяпам, зазяпвам се, не внимавам, обърквам се гл. забавлявам се, развличам се, развеселявам се, отвличам вниманието си …   Български синонимен речник

  • чудя се — гл. учудвам се, зачудвам се, почудвам се, изненадвам се, недоумявам, дивя се, удивлявам се, захласвам се, изумявам се, списвам се, не проумявам, не разумявам, блъскам си ума, бъхтя си ума, бъхтя си ангелите, блъскам си ангелите, напрягам си… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”